ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2021

ಕತ್ತಲೆಯೊಂದು ಜಿನುಗಬೇಕು...

ಕತ್ತಲೆಯೊಂದು ಜಿನುಗಬೇಕು 
ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನ ಚಡಪಡಿಕೆ, 
ಖಾಸಗೀ ಕನಸುಗಳ ಹಂಬಲಿಕೆ 
ಮುತ್ತಿನ ಮತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಮರುಕಳಿಸಿ
ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವಗಳನೆಲ್ಲ 
ಒಟ್ಟುಪೇರಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಲು ಕಡುಗತ್ತಲೆಯೊಂದು ಜಿನುಗಬೇಕು !!

ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಮರದ ಕೆಳಗಿನ ನೆನಪ ರಾಶಿ 
ಕೊಳೆತೆಲೆಯ ಜೊತೆಸೇರಿ ಕಳೆಯುವಾ ಮುನ್ನ 
ಸರಿವ ಸಮಯಕೆ ತಿರುಗೋ ಬಾನ ಬಣ್ಣ 
ಪೂರ್ತಿ ಮುಪ್ಪಾಗುವ ಮುನ್ನ 
ಒಂಟಿಬಾನಲಿ ಚಂದ್ರ - ತಾರೆಗಳ ಜಂಟಿಯಾಗುವಾಗ 
ವಸಂತದ ಕಡುಗತ್ತಲೆಯೊಂದು ಜಿನುಗಬೇಕು !! 

ಕನಸಕೋಣೆಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳದೇ ಬೀಗ
ಲಯ ತಪ್ಪಿದೆಯೇಕೋ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಾ ಓಘ 
ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ಮನದ ಮನೆಯ ಚಾವಡಿಯೀಗ 
ಮತ್ತೆ ಹೊಳಪಾಗುವಂತೆ, ಚಿತ್ತ ನವಿರಾಗುವಂತೆ 
ತಂಬೆಲರ ಬೀಸಿ, ಕಡುಗತ್ತಲೆಯೊಂದು ಜಿನುಗಬೇಕು !! 

 ಸರಿತಪ್ಪಿನ ಸಮಬೆಸದ ಲೆಕ್ಕದ ಪಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕಕಿಟ್ಟು 
ಕೊರಗಿ ಕಳೆದ ನೂರು ನೋವ - ಮರೆವಿನಾ ಮಡಿಲಲಿಟ್ಟು 
ಅನುರಾಗದ ಅನುಭಾವಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯವನಿತ್ತು 
ಸಮಾಗಮದ ಸರಿಗಮಕೆ ಚಾಲ್ತಿ ನೀಡುವಂಥ 
ಕಡುಗತ್ತಲೆಯೊಂದು ಜಿನುಗಬೇಕು !! 

- R. R. B.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಯುಗಾದಿ

ಶಿಶಿರದ ಕಹಿನೆನಪ ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಹರುಷದ ಹೊಳೆಯ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ - ವಸಂತದ ಆಗಮನದಿ... ಮನೆಗೂ-ಮನಕೂ ಕಟ್ಟುವ ಚಿಗುರ ತೋರಣ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಕಲಸುವ - ಹೋಳಿಗೆಯ ಸಿಹಿ ಹೂ...