ಬುಧವಾರ, ಮೇ 27, 2020

ಕಾಮರ್ಸ್_ಕವಿತೆಗಳು_6

ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ
ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಂದಾದರೂ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಬಿಡಬಹುದು
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಶ್ರಮ?
ಅದು ಬರೀ ಅನುಭವದ ಕೂಡಿಕೆಯಷ್ಟೇ...

- R. R. B.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಯುಗಾದಿ

ಶಿಶಿರದ ಕಹಿನೆನಪ ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಹರುಷದ ಹೊಳೆಯ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ - ವಸಂತದ ಆಗಮನದಿ... ಮನೆಗೂ-ಮನಕೂ ಕಟ್ಟುವ ಚಿಗುರ ತೋರಣ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಕಲಸುವ - ಹೋಳಿಗೆಯ ಸಿಹಿ ಹೂ...