ಬುಧವಾರ, ಮೇ 27, 2020

ಕಾಮರ್ಸ್_ಕವಿತೆಗಳು_3

ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚುವ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುವುದು -
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ
ಎಂಟೋ ಒಂಭತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಾಗಲ್ಲ,
ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪುಟ್ಟಿ
"ಅಕ್ಕಾ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ.." ಅಂದಾಗ...

- R. R. B.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಯುಗಾದಿ

ಶಿಶಿರದ ಕಹಿನೆನಪ ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಹರುಷದ ಹೊಳೆಯ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ - ವಸಂತದ ಆಗಮನದಿ... ಮನೆಗೂ-ಮನಕೂ ಕಟ್ಟುವ ಚಿಗುರ ತೋರಣ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಕಲಸುವ - ಹೋಳಿಗೆಯ ಸಿಹಿ ಹೂ...